Årets innovationskampanj

Årets innovation har använt sig av ny eller existerande teknik på ett sätt som har hög relevans för kundens varumärke/produkt. Innovationen har varit en bärande del av kommunikationen och kopplingen till kundens avsedda affärsbudskap är tydlig.

Årets bästa PR-kampanj

I Spinn tävlar många fantastiska PR-kampanjer, men bara en kan vara bäst. Årets bästa kampanj står i en egen klass vad gäller kreativitet. Kampanjen använder sig av, eller skapar, nya kanaler – alternativt använder mer traditionella kanaler på ett banbrytande sätt. Eftersom det är årets bästa kampanj är den stilbildande och inspirerande under år framöver.”

Årets konsumentkampanj

Årets konsumentkampanj ska genom PR i egna och icke-köpta kanaler ha marknadsfört ett varumärke, en produkt eller en tjänst mot konsumenter på ett kreativt, effektivt och relevant sätt.

Årets business to business

Årets B2B-kampanj ska genom PR i egna och icke-köpta kanaler ha kommunicerat företagets/organisationens produkter eller tjänster till andra företag och organisationer på ett kreativt, effektivt och relevant sätt. 

Årets digitala kampanj

Årets Digitala Kampanj ska ha digitala kanaler som huvudmedia. Bidragen ska tillvarata kommunikationsmöjligheter inom sociala medier tekniskt och/eller innehållsmässigt samt uppvisa insikt och förståelse för det digitala landskapet beteendemönster.

Årets integrerade kampanj

Årets integrerade kampanj ska effektivt ha använt en kombination av egna, köpta, och icke-köpta kanaler. Kampanjen ska utnyttja och tillvarata de olika kanalernas egenskaper och möjligheter på ett kreativt, effektivt och relevant sätt.

Årets massmediekampanj

Årets massmediekampanj fokuserar på breda mediesegment i sin kanalstrategi. Kategorin lyfter kampanjer som lyckats göra kommunikationen allmängiltig och relevant genom att etablera närvaro på nyhetsplats och samhällsdebatt med stor publik.

Årets samhällsinformationskampanj

Årets samhällsinformation belönar kampanjer som skapats på uppdrag från någon del av det offentliga Sverige, såsom kommun, landsting, ett statligt verk eller myndighet. Kampanjen ska på ett kreativt och effektivt sätt ökat kunskapen om en företeelse eller ändrat ett beteende bland svenskarna.

Årets non-profit

Årets non-profit belönar kommunikation och kampanjer från intresse-, medlems- och branschorganisationer som på ett kreativt och effektivt sätt skapat resultat som ligger nära varumärket och verksamhetens kärna.

Årets varumärkesbyggare

Årets Varumärkesbyggare belönar långsiktigt kommunikationsarbete som stöttar varumärket under en lång tid och innefattar egna och förtjänta kanaler. Kommunikationen ska visa upp resultat och koncept som sträcker sig över flera år där varumärket har stärkts i förhållande till konkurrenter och egna målgrupper. Om långsiktighet kan uppvisas välkomnar Spinn även bidrag som vunnit inom andra kategorier tidigare år.  

Årets content marketing

Årets content marketing premierar kommunikation där företagets egna kanaler samt partners kanaler har använts på ett kreativt, nyskapande och effektivt sätt för att uppnå företagets kommunikations- och affärsmål.

Årets rookie

PRECIS styrelse utnämner årets nykomling i branschen och priset tilldelas en person. Kriterier för att bli ”Årets rookie” är att personen har arbetat högst tre år som konsult inom marknads-PR och har spelat en betydande roll i idé- och strategiarbete eller i genomförandet av en viss kampanj.

Årets kund

Årets kund är en uppdragsgivare som har visat nyfikenhet och mod inför vad PR är och kan vara. Genom att ha varit en exceptionellt framsynt beställare är hen ett gott föredöme – exempelvis strategiskt, kreativt eller digitalt – som kan inspirera en hel bransch. Även denna kategori utnämner PRECIS styrelse vinnaren.