Uppdrag/affärsmål: 
Juryn värderar att kampanjen och genomförandet är kopplat till uppdragsgivarens uppdrag, syfte, affärsmål och varumärke. Kreativa idéer utan tydlig koppling till uppdraget eller som skulle kunna användas för vilken produkt som helst värderas lägre.

Kreativ höjd/värde: 
Juryn värderar huruvida kommunikationsföretaget framgångsrikt har tolkat uppdragsgivarens syfte och genom kreativa idéer kunnat skapa effektiv uppmärksamhet och/eller publicitet.

Genomförande/taktik:
Juryn värderar hantverksskickligheten i det taktiska genomförandet. Allt från fingertoppskänsla och detaljnivå till att hela potentialen i idén arbetats ut.

Mätbarhet/resultat:
Juryn värderar att aktiviteten genererat resultat kopplat till uppdragsgivarens målsättning, alltså att aktiviteten genererat affärs- eller verksamhetsnytta. För detta ska uppdragets mål samt utfall presenteras så detaljerat och utförligt som möjligt.

I de fall som pr-kampanjen har stötts av köpt media, ska byrån ange budgeten för det köpa medieutrymmet.