2006 års vinnare

Årets bästa bruk av Internet/digitala medier

Guld: Text100/Intel – Dreamhack overclocking event

Previous to the official launch of the long-awaited computer processor Conroe, Intel wanted to promote the processor among the enthusiast and gaming crowd, by conducting an overclocking event. Overclocking is the process of forcing a computer processor to run at a higher clock rate, and is an art form among computer enthusiasts. To build credibility, Intel would conduct the overclocking jointly with computer hardcore site NordicHardware and world record overclocker “Crotale”. To maximize the impact Intel arranged the event during the world’s largest LAN-party DreamHack, where 6,000 gamers get together during three days. The overclocking was performed live, resulting in three world records. The event spread virally around the world, generating 86 articles, links and mentions in 17 countries on 5 continents. The event displayed the great performance of the Conroe processor to the global enthusiast community, who showed their excitement by posting 388 comments on the articles.

Årets bästa event 

Guld: Sund Kommunikation/Masterfoods och Padigree – Pedigree Superior Dry

Överviktiga hundar låter kanske som ett typiskt I-landsproblem. Men faktum är att vi i Sverige har fått en liten armé av feta, eller åtminstone, överviktiga hundar som får problem med allt från konditionen till led- och ryggvärk. Bovarna i dramat är vi människor som har överfört våra egna försämrade matvanor till våra hundar. Istället för att enbart använda mat som är speciellt utprovad för hundens behov får hundarna i allt högre utsträckning ta del av husses och mattes mat.
Det var det som Sund Kommunikation tog fasta på när de fick i uppdrag att marknadsföra Pedigrees nya torrfoder för hundar. Pedigree är det varumärke som är marknadsledande inom torr hundmat i Sverige och drar nytta av ett generellt mediefokus på hälsofrågor för hundar även de gånger de egna produkterna inte nämns.
Ett pressmöte arrangerades i Rålambshovsparken, där experter på hundars hälsa och näring och framträdde. Syftet var att positionera Pedigree som expert på hundmat och också visa effekterna av att som husse eller matte slarva med hundens mat. Resultatet av kampanjen blev 29 artiklar i relevant media, varav 10 också nämnde Pedigrees nya produkter.

 

 

Årets bästa visualisering

 

Guld: Peter Karaszi (egenkonsult, Kalahari Public Relations)/Munkplast – PhotoPearls 

 

Leksakstillverkaren Munkplast lyckades under det första halvåret 2006 framgångsrikt lansera en gammal produkt (plastpärlan Nabbi) i ny tappning (tillsammans med dataprogrammet PhotoPearls) genom att använda produktens visuella potential i publika sammanhang (egna och andras evenemang), och kopplat till aktualiteter. Genom fantasi och kreativitet, en god plan, och ett gediget genomförande erhöll produkten publicitet för mångmiljonbelopp i press, radio och TV. Detta skedde med hjälp av PR-konsulten Peter Karaszi och med en total budget på 80.000 kronor.

Exempel på aktiviteter är byggen av stora pärltavlor (bl a världens största pärltavla föreställande Zlatan Ibrahimovic, inför fotbolls-VM), ett flertal workshops på kulturhus och museum, och instiftande av en tävling i pärlläggning (Nabbi Cup).

Kampanjen skapade konkret affärsnytta för Munkplast i form av kraftigt ökad orderingång och försäljning (+50%), underlättade kontakter med distributörer och återförsäljare, samt ett flertal nyanställningar och införande av nattskift vid fabriken i Uppsala.

Årets bästa bruk av talesman inom marknads-pr

 

Guld: Bite Communication/inkClub – Bläckkungen 

 

Bite började jobba med inkClub 1 september 2005. Uppdraget bestod i att stärka varumärket och etablera grundaren Lennart Nyberg som talesperson för den växande e-handeln. Produkterna som företaget säljer via nätet, bläckpatroner och fotopapper, upplevs som ganska tråkiga av konsumenterna. Dessutom känner många en viss otrygghet i att handla över nätet.
Genom att se bortom företagets produkter och istället lyfta fram ämnen som entreprenörskap, e-handelslösningar och exportframgångar har Bite lyckats skapa ett stort medialt och publikt intresse kring inkClub. Företaget har i talespersonen Lennart Nyberg fått ett ansikte utåt vilket har ökat trovärdigheten.
Bite har även anmält inkClub till flera prestigefulla företagsutmärkelser. Detta har varit ett sätt att med små medel få hög medial uppmärksamhet. I augusti i år tog Lennart Nyberg emot utmärkelsen Export Hermes från HM Konungen.
Det senaste året har ca 100 artiklar skrivits om Lennart Nyberg och inkClub. Företaget ökade under samma period antalet kunder från 1,5 till 1,8 miljoner kunder – en ökning med 300 000, varav en fjärdedel är svenska kunder.


Årets bästa integrerade kampanj

 

Guld: GCI Stockholm/Pfizer – Guldsitsen – Sveriges bästa WC 

 

800 000 svenskar har överaktiv blåsa. Kännetecknande är täta toalettbesök och plötsliga behov av att kissa. Många söker inte hjälp och blir därmed inte av med sina problem. Pfizer marknadsför det marknadsledande läkemedlet Detrusitol SR mot överaktiv blåsa. Produkten har funnits i Sverige i snart tio år, vilket innebär lågt nyhetsvärde. Tävlingen ”Guldsitsen – Sveriges bästa WC” blev ett sätt att uppmärksamma överaktiv blåsa och få drabbade att söka hjälp. Föreningen Sinoba och 1,6miljonerklubben engagerades och Alexandra Charles agerade ambassadör.

Kampanjen ägde rum i 10 städer där allmänheten via annonser i dagspress uppmanandes att nominera sin bästa offentliga toalett. Intresset var enormt. Såväl riks- som lokalmedia (tidningar, radio och teve) uppmärksammade kampanjen, både vid start, under kampanjen och när den var avgjord. Drygt 5 miljoner personer nåddes av budskapen som Pfizer ville kommunicera och antal besökare på Pfizers hemsida www.overaktivblasa.nu fördubblades.

 

Silver: Prime PR/Cancerfonden – Sverige mot bröstcancet – Rosa Bandet 2005

 

 

 

 

Årets bästa business-to-business-kampanj

 

 

 


Guld: 
Aspekta/Personalen på Bombardier Transportation i Kalmar – Personalen på Bombardier Transportation i Kalmar

 

När personalen vid Bombardier i Kalmar varslades om uppsägning under 2005 startade de ett projekt för att marknadsföra sig ur arbetslöshet. Olika kommunikationsaktiviteter genomfördes för att säkerställa att omvärlden skulle få kännedom om de kompetenser som blev tillgängliga och de förutsättningar för nyetablering som skapades i Kalmar. PR-aktiviteter genomfördes parallellt med att företag och rekryterare bjöds in att besöka personalen, en egen hemsida för projektet utvecklades och en rikstäckande annonskampanj genomfördes. Målgrupper var företag, entreprenörer och investerare med intresse för personalen och dess kompetens.
Redan efter fem månaders kampanj, i januari i år, var 30 procent i nya arbeten. I dagsläget har drygt hälften av den uppsagda personalen hittat nya anställningar. PR-aktiviteterna fick stort genomslag i media då greppet var annorlunda; att marknadsföra personalgruppen som en ”produkt” genom PR-aktiviteter. Budskapet var ”spetskompetens tillgänglig för svensk industri”. 

Silver: Andréasson PR/Projektplatsen (Projekt International AB) – Lyckat projekt om misslyckade projekt

 

Silver: Andréasson PR/NU Domain – Kreativanamn.nu 

 

 

 

Årets bästa konsumentkampanj

 

Guld: Prime PR/Cancerfonden – Sverige mot bröstcancer – Rosa Bandet 2005

 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. I oktober 2005

arrangerade Cancerfonden Rosa Bandet för tredje året. Målen var att skapa

uppmärksamhet för bröstcancer, samla in 20 miljoner kronor till forskning, öka

bandförsäljningen, öka uppmärksamheten i media, skapa engagemang i majoriteten av

Sveriges kommuner och stärka varumärket.

Cancerfonden får inga statliga bidrag, utan insamlingen är helt beroende av frivilliga

gåvor. Nytt för 2005 var idén om nationell samling. Under pay-offen ”Sverige mot

bröstcancer” lades strategin att satsa lokalt. Kombinerat med en annonskampanj

inspirerade pr-aktiviteterna människor att öka sitt engagemang. Efter avslutad kampanj

kunde konstateras att kampanjen varit den bästa någonsin – Intäkterna ökade från 19 till 30 miljoner kronor, antal sålda band ökade från 300 000 till 635 000 stycken, antal

artiklar från 429 till 915 och närvaron i lokalpress ökade med 150 procent.

 

Silver: Mahir PR/Spray – Spray Date

 

Silver: Prime M2/adidas – Black is Back