2005 års vinnare

Bank/finans/försäkring

 

JMW kommunikation/Ikanobanken – Ikanobankens Lånerapport och Ikanobankens bolånerapport

 

Ikanobanken är en nischbank som drivs med små resurser och sällan lanserar nya produkter och tjänster. Det har lett till att JMW tillsammans med uppdragsgivaren tvingats vända på varje sten för att hitta  intressanta nyheter som bygger bankens varumärke. Att låna ut pengar är en av de viktigaste affärerna, men undersökningar visar att få svenskar känner till Ikanobanken och vad den erbjuder. Så föddes idén till en Lånerapport om blancolån (dec 2004) respektive Bolånerapport om bolån (juli 2005). Genom att använda oss av Ikanobankens egen kunddatabas har JMW tagit fram nya och intressanta uppgifter om hur svenska folket lånar pengar som inte presenterats av någon bank tidigare. Siffrorna vinklades på kön, ålder, geografi (län) och låneskäl. Mot bakgrund av analysen togs ett pressmateriel fram med upp till ett trettiotal skräddarsydda vinklar för riks-, lokal- och fackpress/medier. Pressbearbetningen genomfördes under ett par intensiva dagar för respektive aktivitet med personliga kontakter till all dagspress och etermedier samt riktade utskick till fackpress. Båda rapporterna fick stort redaktionellt genomslag.

 

 

Fastighet/Bygg

 

Prime PR/Vasakronan – Kontorsbarometern

 

Hur kan man kostnadseffektivt profilera Vasakronan som ”En bättre värd”, med fokus på människan på kontoret och samtidigt stödja aktiv nyförsäljning? Genom att skapa en Kontorsbarometer, en oberoende Internetbaserad kanal som speglar kontors anställdas åsikter på en rad olika områden. Kontorsbarometern är en återkommande undersökning som Vasakronan använder för att få kunskap om vad människor som arbetar på kontor tycker om arbetsmiljöns utformning och andra faktorer som rör trivsel, hälsa och produktivitet på kontor. Innehållet i Kontorsbarometern används sedan i Vasakronans alla kanaler – publicitet, säljsamtal, kundtidning, intranät, webben, seminarier och reklam. Vasakronans marknads position och profi l gör företaget till en naturlig och trovärdig kunskapskälla för kunder och media.

 

 

IT/Teknik

 

AndréassonPR/Agent25 – Klipp som ger klipp

 

Samarbetet mellan ANPR och Agent25 startade på allvar i oktober 2004 i samband med TrendGalan och har sedan pågått mellan januari till september 2005. Målet var att kostnadseffektivt etablera, synliggöra och särskilja varu märket gentemot konkurrenterna samt öka intresset för digital omvärldsbevakning. Arbetet har gjorts med små resurser. Agent25 betalar för konsultarbete ca en dag i veckan under perioden. Totalt har pr-aktiviteterna generat över 400 artiklar/inslag. Dessa har haft en bred spridning i media. Därmed har ANPR uppnått målet att exponera varumärket i hela Sverige och gentemot nya målgrupper. Eftersom Agent25 arbetar med försäljning i hela Sverige har det varit viktigt att synas såväl i riksmedia som regionalt/lokalt. ANPR har på ett effektivt sätt kombinerat evenemang, debatt och undersökningar. Kreativiteten har handlat om att tidigt se trender, hitta dagsaktuella ämnen och skräddarsy pressunderlag för olika typer av media. Idag är Agent25 Sveriges ledande digitala omvärldsbevakningsföretag.

Företaget har växt 54 procent och har ett resultat före skatt på 4,6 miljoner kronor (2004), vilket vida överträffar konkurrenterna.

 

 

Konsumentelektronik

 

Strategia Consulting AB/Emerging Retail AB – Insektsdräparen

 

Insektsdräparen är en av huvudprodukterna för Emerging Retail och är en produkt för eliminering av flygande insekter som mygg och getingar. Produkten ser ut som ett racket och drivs av batterier som ger insekterna en elstöt via ståltrådar. Uppdraget är att lansera produkten på den svenska marknaden. För att nå igenom mediebruset skapas namnet Insektsdräparen som ska förmedla dess funktion på ett fyndigt sätt. Mediemässigt fokuseras på medier med hög trovärdighet, genomslagskraft och som bygger frekvens. Bearbetning görs av dagspress, vecko- och månadspress samt tv och radio på riks och lokal nivå. Oberoende experter bearbetas och tävlingar genomförs i radio och tidningar. Budskapen till media anpassas efter vilka insektsproblem som är aktuella. PR integreras med hemsida och sökmotorpositionering genomförs. Publicerade artiklar används i marknadskommunikationen som referens för att knyta fl er återförsäljare/kunder till företaget. Lanseringen påbörjades 2004 och pågick även under 2005. Mediemixen bestod uteslutande utav icke-köpta kanaler. Försäljningen ökade med 12 ggr från 5 000 enheter år 2003 till 60 000 för år 2005. Antalet återförsäljare ökade från 50 st 2003 till 900 år 2005. Hitfrekvensen på hemsidan ökade 8 ggr. Bruttoräckvidden under lanseringen blev 13,4 miljoner.

 

 

Livsmedel

 

Burson-Marsteller/McDonald’s – Gustavsbergs design på McDonald’s kaffemuggar

 

”Den dagen McDonald’s serverar bra kaffe gör Gustavsberg pappersmuggar” Den utvecklade kaffekulturen har gjort konsumenterna mer medvetna och kräsna när det gäller kaffedrickandet.

McDonald’s introducerade i början av 2005 ett nytt kvalitetskaffe på alla restauranger runt om i landet. Nya kaffemaskiner maler bönorna i samma stund som kaffet bryggs och gästerna kan välja mellan cappuccino, caffe latte, espresso och vanligt kaffe. Ur spänningen från det kanske motsägelsefulla mötet mellan Gustavsberg, svensk 50-talsdesign av Stig Lindberg och McDonald’s, utvecklades en framgångsrik kampanj där PR och reklam interagerade på ett effektivt sätt. Introduktionen av McDonald’s nya kvalitetskaffe genererade uppmärksamhet på både kultursidor och nyhetsplats, i månadsmagasin, etermedia och på museum. Kaffetörsten hos gästerna tilltog och försäljningen steg med 23 procent.

 

 

Mode

 

Andréasson PR/ Slipsgossen – Guldslipsen

 

Slipsgossen anlitade Andréasson PR för att hitta ett sätt att lyfta fram slipsen och skapa uppmärksamhet kring vikten av att bära slips som en del i det manliga modet. Upp draget innefattade även att hitta en form av aktivitet som går att upprepa varje år och som går att genomföra utan alltför stora kostnader av ett relativt litet företag i en bransch som i övrigt domineras av stora företag med betydande resurser.

Guldslipsen är instiftat för att hylla en person som gjort en betydande insats för slipsbärandet. För andra året i rad har nu priset delats ut till en person är en värdig bärare av slips. I år gick priset till förre ambassadören Sverker Åström som är känd för sin eleganta klädstil, där slipsen är en viktig prydnad för att vara korrekt klädd. Utdelningen av Guldslipsen fick i år stort genomslag i media. Dagens Industri, Svenska Dagbladet, DN, Metro och Kvällsposten samt flera av de större landsortstidningarna har skrivit om priset. Per Sjöund blev även intervjuad i radiokanalen P5. Tanken bakom Guldslipsen var också att profilera Slipsgossens VD och grundare, Per Sjölund i större sammanhang och ge honom en möjlighet att professionellt uttala sig om slipsar och mode.

 

 

Resor/Turism

 

Edelman UFO/SJ – SJ lyssnar…SJ svarar

 

SJ hade problem med bilden av sig själv. Media, allmänheten och politiker runt om i landet uppfattade fortfarande SJ som det rigida statliga monopolet. Detta trots att SJ sedan 2001 målmedvetet satsat på att skapa ett modernt, kundorienterat och lönsamt reseföretag. Vår lösning för att få en snabb effekt var en turné runt landet ”SJ lyssnar…SJ svarar”, som skulle vara fokuserad på dialog. På det sättet skulle ledningen få chansen att direkt och via lokalmedia berätta för sin komplexa målgruppsbild att SJ är ett företag som lyssnar och som vill föra en dialog med sina kunder och partners. Därför åkte SJ med VD Jan Forsberg i spetsen ut på en tio veckor lång railroad show med stopp i 19 orter under september-december 2004. Resultatet blev fantastiskt såväl kortsiktigt som långsiktigt. Turnén blev starten till en dialog med de viktiga trafikhuvudmännen, förtroendet hos stora kunder som företag och myndigheter ökades och genomslaget i lokalmedierna blev nästan 100 procentigt. SJs medieanalyser visar till och med att mediebilden av SJ har förbättrats dramatiskt på bara ett år.

 

 

Underhållning/Media

 

Prime M2/Lunarstorm – Äger, Duger, Suger

 

Projektet ”Äger, Duger, Suger” är ett samarbete mellan Lunarstorm och Prime M2 och genomfördes under februari till och med maj 2005. Målet var att förstärka Lunarstorm som intressant kanal för medieförmedlare, placera sig högre upp i hierarkierna hos kunder och i allmänhetens och samhällets beslutsfattares medvetande. Vi ville påvisa Lunarstorms exklusiva och unika position som förmedlare av Sveriges ungdomars åsikter och insikter och profilera Lunarstorm som ett starkt media bland unga målgrupper. Huvudmålgruppen var medieförmedlare och annonsörer eftersom kampanjen även syftar till att stödja Lunarstorms annonsförsäljning. Projektet fick ett starkt gensvar där samtliga bearbetade mediebyråer hörde av sig, genomslaget i media blev omfattande och till och med regeringsmedlemmar visade sin uppskattning för den kunskap som attitydundersökningen Äger, Duger, Suger gav dem. Projektet är nu ett återkommande inslag i Lunarstorms kommunikationsplan och motsvarande undersökningskoncept kommer att genomföras 2-4 gånger per år.

 

 

Öppna klassen

 

Prime PR/Svenska Shell – Shell Express

 

I syfte att nå det snabbt växande price seekers-segmentet lanserades Shell Express under parollen ”snabbt, enkelt, billigt”. Den kommunikativa utmaningen bestod i att skapa ett PR-koncept som säkerställde kännedom och kunskap i respektive stad där Shell Express lanserades. Lösningen blev ”Happy Hour”, en prisfest som för tankarna till härliga stunder och öppna kranar. Den kreativa lösningen består i att Shell Express bjuder på bensin under en timme i samband med invigningen (samt dryck, snacks och en trubadur). Lokalradio och polisen tipsas i förväg och potentiella kunder får symboliskt tomma bensindunkar utanför lokala lågprisaffärer. Resultatet överträffar alla förväntningar och målsättningar! Köerna har ringlat långa runtom i hela Sverige. Folk har sovit över i bilen för att säkra sin plats i kön. Såväl etermedier som riks- och lokaltidningar har rapporterat om Happy Hour och Shell Express på temat Priskrig och Billig bensin.

 

 

Integrerad kampanj

 


Edelman UFO/Via – Smuts är bra

 

Den som kan sammanfatta det här projektet bäst är väl kunden själv, Annika Dellensjö på Unilever: ”Traditionellt satsar Via mycket på reklam. Varumärket har jobbat med PR under en längre tid men då med produktlanseringar som inte givit mycket för att bygga och stärka varumärket. Med PR som en stor del av den nya strategiska plattformen ville vi kommunicera de värden som innefattar Via som varumärke. Detta hade inte kunnats göra med någon annan kommunikationsdisciplin än PR. Med PR som grund ville vi för Via skapa relevans och förtroende för det nya globala budskapet ”smuts är bra”. Via ville göra ett ställningstagande och skapa debatt – kring ett ämne som utkristalliserades omsorgsfullt under PR-arbetets gång. Genomslaget i media blev enormt. Samtliga stora tidningar bevakade händelsen, TV och radio likaså. Via anser att lekplatsen är en dundersuccé. Många företag strävar efter att äga en aktivitet som man kan bygga sitt varumärke kring och kretsa aktiviteter runt om. Här har Via en bra grund att gå vidare på.